Zorg voor jouw financiƫle zaken, een brug naar de toekomst

Bewind

Wat is beschermingsbewind ?

Beschermingsbewind, ook wel gewoon bewindvoering genoemd,  kan worden aangevraagd door iemand zelf, door familie of door hulpverlening.
Het is bedoeld voor mensen die hun financiële zaken zelf tijdelijk of langdurig niet kunnen beheren.
De rechter beoordeelt de aanvraag met de aangeleverde toelichting en kan dan een bewindvoerder aanstellen.
De beschermingsbewindvoerder beheert het geld en de goederen van degene die het bewind aanvraagt en behartigt diens belangen.
Het is een belangrijke steunpilaar om weer controle te kunnen verkrijgen over inkomsten en uitgaven en eventueel het oplossen van schulden.
Allereerst wordt eraan gewerkt om balans te vinden tussen inkomsten en uitgaven. Onderzocht wordt of toeslagen, uitkeringen of andere regelingen van toepassing zijn.
Ook worden schulden in kaart gebracht en gekeken of deze zelfstandig binnen enkele jaren kunnen worden weggewerkt.  Verder wordt de gehele administratie gevoerd waarbij de cliënt dagelijks kan meekijken. Als blijkt dat schulden niet binnen enkele jaren kunnen worden betaald, dan zal ook een traject van een schuldhulpverlening worden gestart.

 

 

Schakel tijdig hulp in 

Financieel in de problemen komen, dat kan werkelijk iedereen gebeuren.
Het leven is niet altijd maakbaar.
Omstandigheden zoals ziekte, echtscheiding, ontslag, faillissement of overlijden kunnen ertoe leiden dat de controle er plotseling niet meer is.
Het leven kan een wending nemen.
Op dat moment heb je alle aandacht nodig om je staande te houden en het leven weer in goede banen te geleiden.
Regelmatig gaat zo’n fase gepaard met het verliezen van overzicht en controle over je eigen financiën.
Het uitgavenpatroon is niet meer in evenwicht met de inkomsten.
Er ontstaan schulden die als last om je nek kunnen gaan hangen, en ten koste gaan van je poging om het leven weer op te bouwen of opnieuw in te richten.
Kortom, het is te veel in één keer om dit allemaal zonder hulp op te lossen.
Aarzel dan niet om tijdig hulp in te schakelen. Dat is een verstandige en slimme keuze.
Hoe eerder je ingrijpt, hoe beter het is.

Juist voor dit soort situaties is bewindvoering in het leven geroepen.
ZB Bewind regelt de financiële administratie voor jou.
Wij kennen alle regels en voorzieningen die je kunnen helpen.
We doen dit zolang als het nodig is, want zodra je weer financieel zelfredzaam bent dan kan je zelf de draad weer oppakken.

Langdurig financieel beheer

Ook dat kan natuurlijk. Als iemand ten gevolge van lichamelijke of geestelijke omstandigheden of beperkingen blijvende ondersteuning nodig heeft dan kan ZB Bewind de financiële administratie professioneel waarnemen.
Bewindvoering maakt dan onderdeel uit van een passend pakket aan hulpverlening.
In plaats van geldzaken te laten uitvoeren door iemand binnen de familie of door vrienden geldt de bewindvoerder als een onafhankelijk deskundige, die gehouden is aan regels en richtlijnen.
Zo kan er nooit discussie ontstaan over geldzaken binnen de familie.
De bewindvoerder houdt contact met de cliënt zelf, maar dat kan ook met betrokkenen zijn zoals een mentor of familie.


Taken van een bewindvoerder

ZB Bewind helpt bij het in kaart brengen van de inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen.
Na samen haalbare doelstellingen te hebben bepaald wordt een budgetplan opgesteld.
Door dit plan goed uit te voeren en bij te sturen waar nodig, is er altijd controle over inkomsten en uitgaven.
Ook kan er in dit plan ruimte worden opgenomen voor het uitvoeren van aflossingen of sparen voor bijzondere uitgaven.

Tijdens het bewind wijzen wij je de weg in de sociale wetgeving en regelingen die er bestaan, staan in contact met leveranciers, instanties en/of schuldeisers en dragen zo bij aan het oplossen van bestaande schulden en het voorkomen van nieuwe schulden.
Als je in aanmerking komt voor toeslagen of bijzondere bijstand dan wordt dit ook door ons geregeld.
Verder controleren wij of verzekeringen voor ziektekosten, inboedel, aansprakelijkheid en eventueel uitvaartverzekering zijn geregeld.
Datzelfde geldt voor de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.

Dagelijks komen facturen binnen bij ons, worden gecontroleerd, betaald en bewaard.
Met jou worden afspraken gemaakt over beschikbaar geld voor dagelijkse uitgaven, maar ook voor grotere uitgaven die onverwachts noodzakelijk zijn.
Dat geld wordt naar een aparte bankrekening overgemaakt waar je zelf over mag beschikken, een zogenaamde leefgeldrekening.

In geval van schulden zullen wij proberen regelingen te treffen met de schuldeisers.
Als er sprake is van langdurige schulden dan zal de bewindvoerder eerst zorgen dat er een stabiele situatie ontstaat waarbij geen nieuwe schulden ontstaan.
Vanaf dat moment kunnen verschillende routes worden opgestart die uiteindelijk leiden naar een schuldenvrije toekomst.

ZB Bewind zorgt voor rust en overzicht, en we behartigen jouw belangen.Dat is ZB Bewind, zorg voor jouw financiële administratie,  een brug naar de toekomst